Regulament

Regulamentul de ordine interioară grădinița prescolara nr.53

Regulamentul intern conține prevederi privind organizarea și funcționarea activității în conformitate cu:

-Statutul personalului didactic;

-Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățămînt preoniversitar;

-Contractul colectiv de muncă.

Dispoziții generale

Respectarea regulamentului de ordine interioară este obligatorie pentru personalul de conducere, didactic, nedidactic, pentru părinți și copii.