Strategia de dezvoltare

-Organizarea pregătirii optime a copiilor către școală

-Cuprinderea tuturor copiilor în grădiniţă, indiferent de starea materială a familiilor, etnie, dezvoltare

-Identificarea unor surse noi de finanţare extrabugetară

-Implicarea părinţilor şi autorităţii locale în proiectul de dezvoltare a grădiniţei

2. Obțiuni strategice

Domeniul curricular:

  • Elaborarea proiectului curricular ți al activităților extracuriculare;

  • Întocmirea planificărilor în funcție de particularitățile de vârstă ale copiilor;

  • Diversificarea strategiilor de predare –învățare și individualizarea instruirii;

  • Realizarea de materiale și conținuturi , în colaborae cu specialiști, pentru realizarea unur planuri de intervenție pentru copii hiperactivi;

  • Diversificarea activităților obționale în raport cu înclinațiile copiilor.

Capitolul IV

4. Planul de dezvoltare

Elaborarea strategiei de dezvoltare

  • Din analiza efectuată se poate desprinde modul de elaborare al strategiei pentru următorii cinci ani – strategii de tip agresiv , care expluatează opurtunitățile și se bazează pe punctele tari;

  • În oferta educațională a grădiniței vor fi valorificate achizițiile de până acum și se va aprofunda cercetare și eliminarea cauzelor care duc la rezultate slabe;

  • Dezvoltarea și perfecționarea managimentului educațional se vor baza pe calitatea organizației și pe relația cu partenerii educaționali, social economici și ierarhici;

  • Realizarea unor astfel de strategii va duce la indeplinirea misiunii organizaționale.